Ymgymerwyr Angladdau Annibynnol - Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Mae Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched yn cynnig ystod eang o opsiynau er mwyn ateb eich anghenion.

Ein Cyfleusterau

about

Yn ein canolfan angladdol yn Llanbedr Pont Steffan, rydym yn falch o fedru cynnig y cyfleusterau mwyaf modern, sy'n cynnwys darpariadau llawn i'r anabl. O'r fan hon, medrwn gynnig nifer o wasanaethau – o drefnu'r angladd i ddarparu ystafelloedd ymweld. Yn rhan o'r cyfleusterau hyn hefyd, rydym yn hynod falch o'n capel gorffwys, lle mae modd cynnal gwasanaethau crefyddol a di-grefydd.

Horse-Drawn Funerals

Horse-Drawn Funerals

Horse-Drawn Funerals

Cerbydau Angladd

Mae'r cwmni ar hyn o bryd yn defnyddio fflyd o gerbydau Daimler. Mae'r rhain yn cynnwys hersiau a limosiniau. Rydym yn ymfalchïo yn y cerbydau nodedig hyn, ac yn eu cadw mewn cyflwr da yn wastad. Ynghyd â'r cerbydau modern, mae ein Hers Ford Granada – sydd wedi bod gyda'r cwmni ers yr 1980au – ar gael hefyd.

Horse-Drawn Funerals

Horse-Drawn Funerals

about

Angladdau Hers Ceffyl

about

Mae Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched yn falch o fedru cynnig yr opsiwn o angladd hers ceffyl.

Horse-Drawn Funerals

Horse-Drawn Funerals

Horse-Drawn Funerals

Angladdau wedi'u rhagdalu

Mae Gwilym C. Price yn cynnig ystod eang o gynlluniau angladdol, a'r rheiny'n gynlluniau addas ar gyfer eich holl anghenion. Mae cynlluniau'n cael eu prynu yn ôl costau heddiw, felly ni fyddant yn newid o ganlyniad i chwyddiant. Mae hyn yn opsiwn da os ydych chi am wneud yn siŵr mai CHI eich hun sy'n gyfrifol am eich trefniadau angladdol, ac na fydd unrhyw faich ariannol yn cael ei rhoi ar eich anwyliaid wedi ichi ymadael â'r byd.

Rydym yn argymell cynlluniau angladdol y Siartr Aur i'n holl gleientiaid. Darparwyr cynlluniau y Siartr Aur sy'n cael eu hargymell gan Gymdeithas Gynghreiriol Annibynnol yr Ymgymerwyr Angladdau (SAIFD). Am ragor o wybodaeth neu daflen wybodaeth, cysylltwch â ni ar 01570 422050

Os hoffech drefnu cyfarfod gydag un o'n hymgymerwyr, cysylltwch neu ymwelwch â ni ar unrhyw adeg.

 

 

Gadewch i'n teulu ni ofalu am eich teulu chi…

Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

01570 422673