Ymgymerwyr Angladdau Annibynnol - Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Ysgrifau Coffa

Dydd Sadwrn
15ed Rhagfyr
2018

David Gareth Lloyd - Ysgrifau Coffa

LLOYD David Gareth (Lloyd Jewellers) Yn dawel ar ol brwydr ddewr a ymladdodd gyda dewrder ac urddas bu farw David (Lloyd Jewellers). Priod ffyddlon Hannah, tad cariadus a gofalus Nerys a’r diweddar Wyn. Angladd hollol breifat yn ol ei ddymuniad.Cyfraniadau os dymunir tuag at ”Alzheimer’s Society” trwy law Nerys Lloyd, 6 Sgwar Harford, Llanbedr Pont Steffan. SA48 7 HD.

Gweld

 

Gadewch i'n teulu ni ofalu am eich teulu chi…

Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

01570 422673