Ymgymerwyr Angladdau Annibynnol - Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched

Ymgymerwyr Angladdau Annibynnol ers dros 60 mlynedd

Cwmni angladdol annibynnol sy'n cael ei redeg gan deulu lleol ydym ni. Cafodd y fusnes ei sefydlu yn 1953. Gyda dros drigain mlynedd o brofiad yn gofalu am y gymuned felly, rydym yn cynnig arbenigedd sy'n ffrwyth cenedlaethau o brofiad. Yn y cyfnod anodd hwn, rydym yma i gynnig cysur, cefnogaeth ac arweiniad proffesiynol trwy bob cam.

Amdanom ni

Amdanom ni

Mae Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched yn fusnes deuluol. Cafodd ei sefydlu dros drigain mlynedd yn ôl gan Gwilym Clifford Price a'i wraig, Phyllis. Mae'r fusnes bellach yng ngofal y mab, Cerdin; y ferch, Angharad; a'r ŵyr, Rhys.

Amdanom ni

Trefnu Angladd

Trefnu Angladd

Rydym yma i’ch arwain trwy bob cam. Mi wnawn ni eich cynghori am yr holl opsiynau sydd ar gael, gan gydweithio’n agos gyda chi wedyn i drefnu angladd a fydd yn ateb eich anghenion – boed hwnnw’n angladd syml neu gymhleth.

Trefnu Angladd

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Gwasanaethau a Chyfleusterau

Yn ein canolfan angladdol yn Llanbedr Pont Steffan, rydym yn falch o fedru cynnig y cyfleusterau mwyaf modern, sy’n cynnwys darpariadau llawn i’r anabl. O’r fan hon, medrwn gynnig nifer o wasanaethau – o drefnu’r angladd i ddarparu ystafelloedd ymweld.

Gwasanaethau a Chyfleusterau

 

 

The Society of Allied and Independent Funeral Directors

The National association of Funeral Directors

The British institute of Funeral Directors

Gadewch i'n teulu ni ofalu am eich teulu chi…

Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

01570 422673