Ymgymerwyr Angladdau Annibynnol - Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Trefnu Angladd

Gall y dasg o drefnu angladd i anwylyn fod yn un anodd a brawychus. Rydym yma felly i'ch cefnogi a'ch cynghori trwy gydol y cyfnod dirdynnol hwn.

Rydym yma i'ch arwain trwy bob cam. Mi wnawn ni eich cynghori am yr holl opsiynau sydd ar gael, gan gydweithio'n agos gyda chi wedyn i drefnu angladd a fydd yn ateb eich holl anghenion – boed hwnnw'n angladd syml neu gymhleth.

Penderfyniadau sydd angen cael eu gwneud:

 • Claddu neu ymlosgi?
 • Coffin, Casged, Wrn neu Diwb Gwasgaru?
 • Dilladu’r Ymadawedig.
 • Ymweliadau.
 • Ymhle bydd yr ymadawedig yn cael ei adael i orffwyso?
 • Ymhle bydd yr angladd yn cael ei gynnal?
 • Gwasanaeth crefyddol neu ddi-grefydd?
 • Blodau.
 • Rhoddion i elusennau? (os o gwbl)
 • Pwy ddylai gael gwybod am y farwolaeth?
 • Hysbysebion Papur Newydd
 • Cyhoeddus neu Breifat?

Mae Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched yn cynnig ystod eang o opsiynau er mwyn ateb eich anghenion.

Cysylltu â ni am gymorth pellach a chynghori

about

Gadewch i'n teulu ni ofalu am eich teulu chi…

Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

01570 422673