Ymgymerwyr Angladdau Annibynnol - Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan

Amdanom ni

Ein teulu ni yn gofalu am eich teulu chi

Mae Gwilym C. Price ei Fab a'i Ferched yn fusnes deuluol. Cafodd ei sefydlu dros drigain mlynedd yn ôl gan Gwilym Clifford Price a'i wraig, Phyllis. Mae'r fusnes bellach yng ngofal y mab, Cerdin; y ferch, Angharad; a'r ŵyr, Rhys. Ymfalchïa'r tair cenhedlaeth yn y safon uchel o ddarpariaeth a gynigiant.

Rydym yn aelod o Gymdeithas Gynghreiriol Annibynnol yr Ymgymerwyr Angladdau (SAIFD) ers ei sefydlu, ac yn aelod o Gymdeithas Genedlaethol yr Ymgymerwyr Angladdau (NAFD) a Sefydliad Prydeinig yr Ymgymerwyr Angladdau (BIFD). Rydym yn ymgymerwyr angladdau proffesiynol a chymwysiedig sy'n meddu ar drwydded lawn.

The Society of Allied and Independent Funeral Directors

The National association of Funeral Directors

The British institute of Funeral Directors

Ymfalchïwn yn ein darpariaeth i gleientiaid, sy'n anelu at ymgyrraedd y safonau uchaf. Mi fedrwch gymryd cysur o'r ffaith eich bod yng ngofal ymgymerwyr cymwysiedig sy'n meddu ar flynyddoedd lawer o brofiad ac arbenigedd.

Rydym yn parchu pob crefydd, credo a thraddodiad.

about

 

about

about

about

Gadewch i'n teulu ni ofalu am eich teulu chi…

Gwilym C. Price ei Fab a’i Ferched, Cartref Angladdol Y Gorwel, 32 Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 7DY

01570 422673